ซีดีรอมไม่เสียหาย’ International Bank Liberia Limited ยอมรับ

ซีดีรอมไม่เสียหาย' International Bank Liberia Limited ยอมรับ

มอนโรเวีย – International Bank Liberia Limited (IBLL) ได้ชี้แจงสถานการณ์เกี่ยวกับความล่าช้าในการจัดหาศาลอาญา “C” พร้อมเอกสารหมายศาลในการพิจารณาคดีติดสินบน Sable Mining ที่กำลังดำเนินอยู่“ธนาคารต้องการแจ้งให้ทราบว่า แม้ว่าจะรู้สึกเสียใจที่ส่งเช็คสองฉบับล่าช้า แต่สาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ”ธนาคารในแถลงการณ์กล่าวว่าไม่เคยปฏิเสธที่จะให้เกียรติหรือปฏิบัติตามหมายศาลจากศาลที่ขอใบแจ้งยอดบัญชีของ Sherman & Shermanอย่างไรก็ตามธนาคารรับทราบด้วยความเสียใจในการจัดทำเอกสารทั้งหมดล่าช้า

ธนาคารต้องการแจ้งให้ทราบว่า

 แม้ว่าจะรู้สึกเสียใจที่ส่งเช็คสองฉบับล่าช้า แต่สาเหตุมาจากความผิดพลาดของมนุษย์โดยไม่ได้ตั้งใจ”

ตรงกันข้ามกับคำให้การในศาลที่ว่าซีดีรอมซึ่งมีการสแกนเช็คได้รับความเสียหาย ธนาคารกล่าวว่าซีดีรอมอยู่ในความครอบครองของตน แต่ไม่สามารถเข้าถึงได้จากซอฟต์แวร์ปัจจุบันของธนาคารซึ่งเพิ่งได้รับการปรับปรุง“ธนาคารพร้อมที่จะมอบซีดีรอมดังกล่าวให้ศาลพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ” แถลงการณ์ยืนยัน

ในการตอบสนองต่อรายงานที่ว่าเช็คสองฉบับล่าสุดที่ส่งเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2017 ถูกแก้ไข ธนาคารยืนยันว่าเช็คถูกส่งต่อศาลในรูปแบบดั้งเดิมตามที่ร้องขอ“ธนาคารจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของเช็คและระบบของธนาคาร และเชิญศาลให้ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ”

“เมื่อได้รับคำขอสำหรับเช็คที่เหลืออีกสองฉบับในวันที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 18:19 น. CEO ของธนาคารไม่ได้อยู่ในไลบีเรียเพื่อไปพบแพทย์:“ดังนั้น เจ้าหน้าที่ธนาคารจึงสันนิษฐานอย่างไม่ถูกต้องว่าเช็คที่เหลืออีกสองใบหายไป ทั้งที่ความจริงแล้ว เช็คเหล่านั้นถูกเก็บไว้ในห้องนิรภัยของ CEO พร้อมกับเช็คที่เหลือของ Sherman & Sherman Inc. สำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2553”

“ทันทีที่ซีอีโอกลับมาที่สำนักงานในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2017 เขาก็เข้าถึงตู้เซฟของเขาและเช็คที่เหลือจะถูกส่งต่อศาลในเช้าวันอังคารถัดมาที่ 4 เมษายน 2017”เส้นเวลาของหมายศาลตามที่ธนาคารระบุ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ธนาคารได้รับหมายเรียกจากศาลอาญา “A” สั่งให้จัดทำใบแจ้งยอดธนาคารของ Sherman & Sherman, Inc. และ Cllr. H. Varney G. Sherman วันที่ 23 พฤษภาคม 2016 เวลา 12.00 น.

ต่อจากนั้น 

ได้รับคำสั่งทุเลาจากศาลอาญา “A” สั่งให้ธนาคารทุกแห่งในสาธารณรัฐไลบีเรีย รวมถึง IBLL ระงับการจัดทำใบแจ้งยอดธนาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของ Cllr H. Varney G. Sherman, Sherman & Sherman, Inc. และจำเลยร่วมคนอื่นๆ ในคดี Sable Mining จนกว่าจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 IBLL ได้รับหมายศาลจากศาลอาญา “C” สั่งให้จัดทำใบแจ้งยอดธนาคารของ Sherman & Sherman, Inc. และ Cllr. H. Varney G. Sherman วันที่ 13 มิถุนายน 2016 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ธนาคารได้รับคำสั่งทุเลาจากศาลอาญา “C” สั่งให้ธนาคารทุกแห่งในสาธารณรัฐไลบีเรีย รวมถึง IBLL ระงับการจัดทำใบแจ้งยอดธนาคารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของ Cllr H. Varney G. Sherman, Sherman & Sherman, Inc. และจำเลยร่วมคนอื่นๆ ในคดี Sable Mining จนกว่าจะได้รับคำแนะนำเป็นอย่างอื่นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ธนาคารได้รับแจ้งจากศาลอาญาอีกครั้งว่า “A” ยกเลิกคำสั่งทุเลาและสั่งให้ธนาคารจัดทำแถลงการณ์ของ Cllr. Sherman และ Sherman & Sherman, Inc ภายใน 72 ชั่วโมง ธนาคารตอบกลับทันทีและจัดเตรียมใบแจ้งยอดธนาคารที่อ้างอิงให้ศาลโดยไม่ชักช้า

ภายหลังการแสดงรายการเดินบัญชีของธนาคาร ธนาคารได้รับหมายเรียกจากศาลอาญาอีกครั้ง “ค” สั่งให้ออกเช็ค 26 ฉบับในบัญชีของ Cllr Sherman และ Sherman & Sherman, Inc. เมื่อได้รับคำสั่งซื้อนี้ ธนาคารได้เริ่มค้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบันทึกอย่างขยันขันแข็งในสถานที่ต่างๆ สามแห่ง

ในระหว่างการค้นหาเช็ค 26 ฉบับพบว่าเช็คทั้งหมดสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน 2553 ได้รับการลงนามและรับโดยเจ้าหน้าที่ Sherman & Sherman, Inc. ซึ่งรวมถึงเช็คเจ็ดฉบับที่ศาลร้องขอเช็คเหล่านี้จึงไม่อยู่ในความครอบครองของธนาคารอีกต่อไปจึงแจ้งให้ศาลทราบ เช็คอีก 3 ฉบับที่กล่าวถึงในหมายศาลนั้น จริงๆ แล้วเป็นการโอนเงินเข้าเช็คสิบสี่ฉบับอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารและส่งไปยังศาลทันที จึงเหลือเช็คที่ค้างอยู่เพียงสองรายการจากทั้งหมด 26 รายการที่ร้องขอ

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com