รมว. แรงงงาน แสดงความยินดี ‘ลูกจ้าง JSL’ ได้รับ ‘ค่าชดเชย’ ครบแล้ว

รมว. แรงงงาน แสดงความยินดี ‘ลูกจ้าง JSL’ ได้รับ ‘ค่าชดเชย’ ครบแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวแสดงความยินดีต่อบรรดา ลูกจ้าง ของบริษัท JSL ที่ในเวลานี้ได้ ค่าชดเชย ครบตามจำนวน 83 คนแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท (31 ส.ค. 2565) รมว. กระทรวงแรงงงาน ได้ทำการแสดงความยินดีต่อการที่บรรดา ลูกจ้าง งบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้รับ ค่าชดเชย สำหรับลูกจ้างจำนวน 83 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 

ได้ลงพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ. 4) เพื่อแสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) กรณีนายจ้างนำเงินมาวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 และชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมดอกเบี้ย

โดย นายสุชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้เลิกจ้างลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว ซึ่ง กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจแรงงาน สรพ. 4 ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง JSL อย่างเต็มที่ โดยมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะขณะนั้นนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดหรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ รวมทั้งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

ลูกจ้าง JSL ได้ยื่นเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ ซึ่ง กสร.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกจ้าง JSL ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้างไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แล้ว

ในส่วนของกรมการจัดหางาน ได้หางานตามตำแหน่งงานว่างให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หาอาชีพ พร้อมด้วยการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรบาริสต้าและการทำเบเกอรี่ เพื่อให้ลูกจ้าง JSL มีงานทำ มีอาชีพ ในการดำรงชีพต่อไป ซึ่งผมตระหนักถึงคุณภาพชีวิตลูกจ้างทุกคนจะต้องดีกว่าวันนี้ การสร้างงานสร้างรายได้ เพื่ออนาคตที่สดใส

นายสุชาติ กล่าวต่อไป ผมยังได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ โดยมอบหมายให้ พนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 เร่งดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2554 จนสามารถออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ทันสถานการณ์

ด้าน นางสาวกาญจนา พูลแก้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนนายจ้างได้นำเงินมาจ่ายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 ในอัตราร้อยละ 60 จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องทั้งหมด จำนวน 83 คน รวมเป็นเงิน 16,894,684.50 บาท แล้ว และในวันนี้ (31 สิงหาคม 2565) ตัวแทนนายจ้าง ได้นำเงินมาวางตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ในอัตราร้อยละ 40 (ส่วนที่เหลือ) รวมเป็นเงิน 11,263,123 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้อง รวมเป็นเงินที่ลูกจ้างผู้ร้องทั้ง 83 คน ได้รับตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท ครบถ้วนตามคำสั่ง พร้อมทั้งนำเงินจ่ายชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องด้วย

สรุปไทม์ไลน์ วันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

เผยรายละเอียดไทม์ไลน์ วันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 รอบใหม่ สำหรับผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนในรอบก่อน ทีมงานเดอะไทยเกอร์ได้รวบรวมไทม์ไลน์วันลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ปี 2565 พร้อมสรุปมาให้แล้วว่าต้องลงทะเบียนวันไหน สมัครได้ที่ไหน เช็กความคืบหน้าล่าสุดไปพร้อม ๆ กันได้เลย

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการคลังจะมีกำหนดการวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กันยายน – 19 ตุลาคม 2565 รวมเวลาทั้งหมด 45 วัน

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2565 สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือลงทะเบียนที่หน่วยงานลงทะเบียน เช่น สำนักงานคลังของจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพฯ สำนักงานเมืองพัทยา ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ส่วนไทม์ไลน์วันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เริ่ม 5 ก.ย. 65 มีดังนี้

เริ่มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนบัตรคนจนตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. – 19 ต.ค. 2565 ทั้งช่องทางออนไลน์และที่หน่วยงานลงทะเบียน

ประกาศผลการลงทะเบียน  การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะประกาศผลให้ทุกท่านทราบพร้อมกันในเดือนกันยายน 2565 รวมทั้งตรวจสอบความสัมพันธ์ของครอบครัวผู้สมัครที่เคยกรอกในแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะต้องไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยรับลงทะเบียนของโครงการฯ

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า