สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

ไลบีเรีย: Fornor และชุมชนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมสำหรับช่างฝีมือและรายย่อย

ไลบีเรีย: Fornor และชุมชนที่เกี่ยวข้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมสำหรับช่างฝีมือและรายย่อย

Fornor และหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องใน Grand Cape Mount County ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกตั้งผู้นำในการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม (PEM) ของ ASM และการเลือกตั้งผู้นำเพื่อควบคุมกิจการของคณะกรรมการการเลือกตั้งประธาน ประธานร่วม เลขานุการ และอนุศาสนาจารย์ของคณะกรรมการ 15...

Continue reading...